Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Knygos „Simno šimtmečių istorija“ pristatymas

Atminties slėpinys
Prisiminimai yra vienintelis rojus, iš kurio niekas negali išvaryti.
Jonas Paulius II

„Reikia skubintis rašyti. Istorija nestovi vietoje, nelaukia, tolsta, nenumaldomai kiekvieną dieną žengia į užmarštį: išnyksta žmonės, archyviniai dokumentai, nuotraukos, namai, gatvės, kaimai. Simnas – Aukščiausiojo duotas mažytis žemės plotelis, išgyvenęs sudėtingus istorijos vingius, dramatiškus įvykius ir pavojus ištisais dešimtmečiais grėsusiam tautiniam identitetui, turintis garbingą istoriją. Jis nusipelnęs įamžinimo.“ – knygos „Simno šimtmečių istorija“ pratarmėje rašo autorius Arvydas Šeškevičius ir pabrėžia, kad ją skiria ne tik Simno vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 525 metų jubiliejui, bet ir savo kilniųjų tėvų, Jurgio ir Valerijos Šeškevičių, bei daugelio šviesuolių simniečių, gyvenimus paaukojusių dėl Tautos laisvės, atminimui.

Minėtos knygos autorius Arvydas Šeškevičius visuomenėje – gydytojas kardiologas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, Slaugos fakulteto įkūrėjas ir ilgametis jo dekanas, nusipelnęs Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojas, paliatyviosios medicinos mūsų šalyje pradininkas ir Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas, 2011 m. „Lietuvos garbės“ Metų pašaukimo laureatas, Lietuvos Respublikos gyvybės kultūros premijos laureatas, 2012 m paskelbtas Simno Metų žmogumi, 2016 m. Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko apdovanotas padėkomis už pilietiškumą, meilę gimtajam kraštui ir aktyvią visuomeninę veiklą, vadovėlių autorius ir bendraautorius…

Gi mums, simniškiams, ir kitiems jį pažįstantiems – tai paprastas ir nuoširdus žmogus, išlaikęs labai artimą ryšį su gimtine, nepailstantis šių vietovių kraštotyrininkas, todėl į knygos pristatymą ir Simno vardo jubiliejaus paminėjimą susirinko gausus būrys knygos autoriaus bendramokslių, kolegų, draugų, simniškių. Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko sveikinimo žodį perdavė Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Kanapickė. Alytaus rajono viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas taip pat padėkojo už naują knygą ir įteikė suvenyrą atminimui.

Knygos pristatymą legendomis apie Simno vardo atsiradimą pradėjo Alytaus r. savivaldybės Kultūros centro Simno skyriaus kultūrinės veiklos vadovė Irena Pranckienė ir skaitovė Zina Macenkienė. Renginio vedėja ir organizatorė, vyresn. bibliotekininkė Lina Daniulevičienė trumpai pristatė Simno miesto istoriją. Gausius ir nuoširdžius sveikinimus bei padėkos žodžius knygos autoriui palydėjo Simno gimnazijos mokytojo, saksofonisto Dainiaus Platūkio bei I a klasės gimnazistės Lauros Kisieliūtės atliekamos jausmingos dainos. Po bendros nuotraukos ir padėkų pagalbininkams visi susirinkome apžiūrėti Arvydo Šeškevičiaus senų nuotraukų parodą „Sugrąžinta praeitis“.

Dar ilgai šurmuliavo ir jaukiai prie kavos puodelio šnekučiavosi svečiai, ragaudami Jolantos Krupavičienės keptą jubiliejinį tortą-knygą, o profesorius dalyvavo nesibaigiančioje „fotosesijoje“ ir nepavargdamas rašė dedikacijas naujoje knygoje.

Atsisveikinome. Išsiskirstėme. Džiaugiamės, kad išgirdome tylų pažadą dar rašyti apie savo Simną, todėl visi nuoširdžiai linkime profesoriui Sveikatos ir Ištvermės, „rankiojant archyvuose ir žmonių prisiminimuose istorijos grūdelius…“

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Simno filialo vyresn. bibliotekininkė
Lina Daniulevičienė

0 atsakymų

Naujienos