Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Knygos „Makniūnai“ pristatymas

Spalio 19 dieną Makniūnų laisvalaikio salėje vyko dzūkų krašto šviesuolio, kaimo metraštininko, kraštotyrininko Vlado Ulčinsko (1909-1999) kūrybinio palikimo – knygos „Makniūnai“ – pristatymas (1995 m. pasirodė pirmoji V. Ulčinsko knyga „Raitininkų kaimas (1850-1950)“). Renginį vedė buvusi ilgametė Makniūnų mokyklos direktorė Elena Ramanauskienė. Ji pradėjo poetės Eglės Brazdžiūnienės žodžiais:

Žmogui reikia žmogaus,
Kad galėtum suprasti,
Kur eini, ką darai, kas esi,
Kad save savyje sugebėtum atrasti,
Kad neklaidžiotum vienas nakty.
Žmogui reikia žmogaus,
Kad pajusti galėtum,
Jog kažkam reikalingas esi,
Kad globotum, kad sergėtum
Ir kad mylėtum,
Kad brandintum gerumą širdy.

Elena Ramanauskienė prisiminė prieš 10 metų, minint Vlado Ulčinsko 100-ąsias gimimo metines, duotą priesaką – išleisti knygą „Makniūnai“ ir pasidžiaugė, kad 110-ųjų metinių proga priesakas buvo ištesėtas.

Renginyje dalyvavusi Alytaus rajono vicemerė Dalia Kitavičienė nusakė savo šiltą santykį su Raitininkų seniūnijos žmonėmis, priminė, kad kraštas yra gyvas, kol gyvi jo šviesuoliai, metraštininkai, kurie palieka rašytinį žodį. Raitininkų seniūnijos seniūnas Arūnas Laukaitis teigė, kad Vladas Ulčinskas nuotraukoje jam primena Paulių Širvį, galbūt todėl jam taip lengvai pakluso plunksna.

Alytaus kraštotyros muziejaus kraštotyrininkas Artūras Balčiūnas papasakojo, kaip jis atrado senų fotografijų ciklą apie Makniūnų dvarą. Dešimt to ciklo nuotraukų puošė salės fojė, kitos buvo demonstruojamos skaidrėse renginio metu. Jono Raklinevičiaus sūnėnas Vincas Jančiauskas apdovanojo visus norinčius dėdės parengta „Raitininkų kaimo dainų“ rinktine. Apie savo pažintį su V. Ulčinsku kalbėjo buvęs kolūkio „Dzūkija“ pirmininkas Juozas Dzekunskas.

Laidos „Pasaulio puodai“ vedėjas Vytaras Radzevičius, jau septynerius metus gyvenantis Raitininkų seniūnijoje, teigė, kad jam įdomi krašto, kuriame gyvena, kasdienybės istorija, kokios nerasi jokiame istorijos vadovėlyje. Popietės akimirkas filmavo ir fotografavo Danielius Jakubavičius.

Šeimos nariai: dukra Albina, anūkė Ieva, proanūkis Gediminas, kurių pastangomis buvo parengta ir išleista knyga, dalijosi prisiminimais apie tėvą, senelį, prosenelį Vladą Ulčinską. Dukra savo tėvo požiūrį į gyvenimą ir žmones apibūdino taip: „Mano tėvelis į viską žvelgdavo tarsi nuo aukšto kalno, kur šviesu ir gražu”. Ji teigė, kad jos tėvo tikslas buvo šviestis ir šviesti kitus. Jos manymu, V. Ulčinsko darbus dabar tęsia Makniūnų bibliotekininkė Berūta Sadauskienė. Proanūkis Gediminas prisiminė savo ir prosenelio kartu leistas valandas, kai jie kalbėdavosi užsidarę kambaryje, į kurį kitiems šeimos nariams buvo draudžiama užeiti.

Popietės metu dainavo Arūno Laukaičio ir Dainiaus Juozapavičiaus duetas, Raitininkų apylinkių dainas traukė folkloro ansamblis „Apsingė“, eilėraštį apie Makniūnus skaitė poetė Rimutė Adžigauskaitė – Griškevičienė.

Bibliotekininkė Berūta Sadauskienė perdavė skaitytojams, dalyvavusiems ir sėkmingai įveikusiems užduotis respublikinėje skaitymo skatinimo akcijoje „Vasara su knyga“, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus Aivaro Vyšniausko nuoširdžiausius linkėjimus, diplomus ir dovanas.

Po renginio visų susirinkusiųjų laukė Ulčinskų šeimos ir Makniūnų bendruomenės moterų paruoštos vaišės.

Renginį iš dalies finansavo Alytaus rajono savivaldybė.

Rita Vaitkevičienė

0 atsakymų

Naujienos