Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Iškilmingas renginys Kančėnuose

Kaimo bendruomenės ir bibliotekos dėka visuomenė supažindinta su įdomia asmenybe, poete Olga Riabinina bei jos kūryba. Proga tam susipažinimui – gražus Olgos jubiliejus. Apie jubiliatės visuomeninę veiklą, kūrybos metus nuodugniai pasakojo bibliotekininkė Rita Mikuckienė ir kiti, pažįstantys ir gerbiantys poetę. Trumpai apie kūrybos sklaidą priminė „Tėkmės“ klubo pirmininkė Emilija Krušinienė, be to, dar paskaitė jubiliatei dedikuotą eilėraštį.

„Kvietė Lemtis į kitą šalį,
Prie jūros Baltijos melsvos.
Tarsi žalių miškų pušelė
Likai čia amžinai žaliuot“.

Klubas „Tėkmė“ literatų kūrybą spausdina almanachuose ir Alytaus laikraščiuose: „Alytaus naujienos“ ir „Dainavos žodis“. O. Riabinina išsiskiria iš visų klubo narių, nes rašo eilėraščius ir rusų, ir lietuvių kalba. Be to, iš jos pačios lūpų išgirdome, jog verčia bičiulių kūrybą iš lietuvių kalbos į rusų. Būtų gražu, jeigu Olga išleistų poezijos knygą šiom dviem kalbom. Visi literatai, atvykę į gražų kūrybos vakarą, skaitė Olgos poeziją.

Poezijoje vyrauja keturios temos: meilės, filosofinė, gamtos ir dvasingumo. Daiva Veikalienė kalbėjo apie poezijos dvasingumą ir paskaitė keletą eilėraščių. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos darbuotoja Leokadija Sušinskaitė ypač žavėjo žiūrovus raiškiu, menišku kūrybos perteikimu. Deklamavo Olgos kūrybą daug literatų, su kuriais sieja ilgametė kūrybinė draugystė: Vilmantas Adamukaitis, Eugenija Strazdienė, Palmyra Pracuvienė, Janina Buzūnaitė-Žukaitienė, Regina Rasimienė, Alfonsas Vitkauskas. Gausiais aplodismentais padėkojo žiūrovai Ramutei Biesevičienei už dainą rusų kalba. Daugelis svečių linkėjo naujų poezijos posmų, įdomios veiklos.

Muzikiniais kūriniais jubiliejų papuošė Alytaus muzikos mokyklos dėstytojos, nuostabios kanklininkės: Gražina Noreikienė, Regina Botyrienė ir Violeta Prakapavičienė. Mokytojos skambino lietuvių liaudies dainų melodijas. Olgos kūryba įvairiapusė. Apie filosofinę lyriką kalbėjo muzikos mokytoja Joana Laugalienė. Renginyje dalyvavo ir Dzūkijos krašto mylimos poetės Onutės Baliukonytės (Onės Baliukonės) sesė Aldona Januškauskienė ir labai jautriai dėkojo Olgai už nuoširdų bendravimą. Olga jautėsi pagerbta rašytojos sesers dėmesio. Pradžiugino visus Olgos sūnaus Seriožos švelnus deklamavimas ir vaikaitės krykštavimas.

Stebėjomės, kaip gražiai viename žmoguje dera meilė savo gimtinei ir šaliai, žmonėms, kurioje gimė vaikai ir kurioje skuba, bėga Olgos gyvenimo dienos. Niekada neteko matyti jos blogai nusiteikusios. Miela su tuo žmogumi bendrauti, kurio veide matai atvirą žvilgsnį ir šypseną.

Te niekada nenyksta iš akių linksmi žiburėliai, težydi lūpose miela šypsena ir liejasi ant balto popieriaus lapo vis naujos poezijos eilės. Gėlių žiedai Olgai pasakė, kad yra mylima ir gerbiama.

Pokalbiai prie vaišių stalo ir Kančėnų moterų dainos pratęsė gražų bendravimą.

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė
Emilija Krušinienė

0 atsakymų

Naujienos