Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Bendruomenių kraštotyros turinio sklaida Alytaus regione

Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko mokymai „Internetinio bendruomenių kraštotyros turinio kūrimas“. Lektorės iš Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos kalbėjo apie bendruomenių kraštotyros kūrimą ir puoselėjimą, kraštotyros svetainių turinio aktualizavimą ir sklaidą, tarptautinio projekto metu sukurtų intelektinių produktų svarbą.

Kraštotyros darbo principai

Bibliotekoms rūpi išsaugoti vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą kraštotyros informaciją. Interneto platformos ir duomenų bazės – prieinamiausias ir patogiausias būdas. Tai patvirtino ir VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė, kuri seminare pabrėžė, kad vienas pagrindinių kraštotyros duomenų bazių tikslų – atskleisti krašto kultūrinį unikalumą. Lektorė dalinosi patirtimi apie duomenų bazės „Vilnijos vartai“ metodikos parengimą, bendro kraštotyros darbo principus (vadyba, darbų paskirstymas, metodinė pagalba, seminarų organizavimas).

Seminaro metu ne kartą buvo pabrėžiama bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė regione. Zita pristatė temas, kuriomis galima vesti seminarus, skleidžiant informaciją apie kraštotyros duomenų bazes bei rekomendavo kraštotyros seminarus rengti bent 2 kartus per metus. Alytaus krašto bibliotekininkams ir metodininkams buvo išdalinti VAVB darbuotojų parengti metodiniai nurodymai, kurie itin pasitarnaus rengiantiems tekstus duomenų bazei „Dainavos kraštas“.

Vyresnioji bibliografė Nijolė Sisaitė supažindino su svarbiausiais reikalavimais bei rekomendacijomis duomenų bazių tekstams, apžvelgė pasikartojančias tekstų rengėjų klaidas. Alytaus krašto bibliotekų specialistės diskutavo, kaip patobulinti tekstus apie miestus ir seniūnijas, žymius kraštiečius ir vietoves, kaip išvengti tektų dubliavimo, kaip tinkamai apibūdinti naudojamus literatūros šaltinius, nuotraukas ir kt.

 

Tarptautinio projekto rezultatas – svetainė „Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“

Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vyriausioji metodininkė projektams Ieva Pranckūnaitė supažindino su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos koordinuojamu Erasmus+ projektu „Kultūros paveldas ateičiai: atrask, dalinkis ir mokykis“. Projekto metu siekiama paskatinti suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą, naudojant kultūros paveldo informaciją. Ieva pristatė projekto metu sukurtus intelektinius produktus: tyrimą „Bibliotekos bendruomenėms“, gaires „8 žingsniai, kaip pakviesti ir įtraukti bendruomenes į kraštotyrines veiklas“ (seminaro metu buvo išsamiai nagrinėtas kiekvienas gairėse aprašomas bendruomenės telkimo žingsnis) bei naują kraštotyros svetainę „Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“. VAVB Skaitytojų aptarnavimo centro bibliotekininkė Jurgita Lazauskaitė mokymų dalyvius supažindino su svetainės turinio valdymo sistemos reikalavimais bei pagrindiniais kokybiniais ir techniniais istorijos įkėlimo parametrais.

0 atsakymų

Naujienos