Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

„Atgimimo aušros pašaukti“

Sausio 11 d. Kumečiuose vyko Laisvės gynėjų minėjimas „Atgimimo aušros pašaukti“. Jau 29-erius metus Lietuva gedi ir prisimena sausio 13-osios įvykius. Tą naktį buvo negailestingai nužudyta 14 žmonių. 14 šeimų netekusių tėvo, sūnaus, brolio ar dukters gedėjo visa Lietuva. Trūksta žodžių jausmams išreikšti. Šiomis dienomis Lietuvoje dega laužai, plazdena žvakelių liepsnelės, primenančios tragiškus praeities įvykius.

Visi susirinkusieji į renginį sugiedojo Lietuvos himną. Mažieji bibliotekos lankytojai deklamavo gražiausius posmus apie Lietuvą ir laisvę. Jaunoji šaulė Austėja Dzikavičiūtė, Miroslavo gimnazijos moksleivė Austėja Varankaitė dar kartą visiems priminė žuvusiųjų biografijas. Prie kiekvieno portreto žvakeles padėjo patys mažiausi Kumečių vaikučiai, o žuvusiųjų už laisvę atminimą pagerbėme tylos minute. Vėliau Kumečių kapela „Kaimynai“ susirinkusiems dainavo dainas apie Lietuvą, o  minėjimą užbaigėm bendra daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

Bibliotekos ir kultūros darbuotojos bei Kumečių kaimo bendruomenė dėkoja visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems šiame sausio 13-osios renginyje. Nes ši diena iki šių laikų yra giliai įsirėžusi į mūsų tautos istoriją ir atmintį.

Kumečių kaimo bendruomenės pirmininkė
Audra Granskienė

0 atsakymų

Naujienos