Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Adventinė gerumo popietė Vankiškių bibliotekoje „Uždekime gerumu žiburius širdžių“

Gruodžio 11 d. Vankiškių bibliotekos skaitytojai buvo pakviesti į tradicinį padėkos vakarą ,,Uždekime gerumu žiburius širdžių“ su Miroslavo Šv. Trejybės bažnyčios klebonu Miroslav Dovda.

„Gerumo nepaliesi, jį gali tik pajusti, gali duoti kitam. Gerumas – tai toks žodis, kuriame telpa viskas: parama, pagalba, draugystė. Gerumo suteikimas padaro žmogų laimingu“. Šiais prasmingais žodžiais prasidėjo padėkos vakaras Vankiškių bibliotekoje, kurį vedė ir organizavo vyresnioji bibliotekininkė Dalė Kočiūnė.

Į renginį atvyko daug garbių svečių : Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas, Miroslavo Šv. Trejybės bažnyčios klebonas Miroslav Dovda, www.danielius.net internetinio tinklapio įkūrėjas Danielius Jakubavičius , Vankiškių kaimo seniūnaitė Rūta Marcinkevičienė, Alytaus m. poliklinikos direktorius Marius Jasaitis, verslininkas Gediminas Jegelevičius, Miroslavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Sonata Gražulienė ir kiti garbingi svečiai.

Miroslavo klebonas Miroslav Dovda uždegė adventinę žvakę ir palinkėjo visiems atlaidumo, priminė per Šv. Kalėdas neužmiršti Kristaus. Angelė Paliokienė, Janina Paršeliūnienė ir Vilma Dimšienė sugiedojo šventas giesmes, taip akcentuodamos advento prasmę.

Ypatingą šventinę vakaro nuotaiką kūrė bibliotekininkės skaitomos eilės ir nuoširdžios šventinės dainos, kurias atliko Otilija Kavaliauskaitė, Raselė Navakauskienė, grupės „Bent“ vaikinai ir Karolinos Žūklijūtės bei Ievos Matonytės duetas, vadovaujamas Vytauto Muliuolio. Jaunosios bibliotekos skaitytojos Gabrielė Marcinkevičiūtė ir Neringa Stankevičiūtė pasekė S. Nėries „Senelės pasaką“ apie apšerkšnijusią žiemą.

Bibliotekininkė dėkojo skaitytojams, kurie savo idėjomis ir darbais prisidėjo prie bibliotekos veiklos ir nuo Senio Šalčio perdavė vaikams kalėdines dovanėles. Ypatingas ačiū buvo tartas Vidai Bartkevičienei ir Anicetui Poškui. Direktorius Aivaras Vyšniauskas apdovanojo geriausius Vankiškių bibliotekos skaitytojus.

Į pabaigą einantys metai priverčia sustoti ir pamąstyti ką nuveikėme per šiuos metus, kiek išdalijome gėrio ir atjautos. Puiku, kad yra tokia diena, kai stabteli ir pasvarstai, kas nuveikta ir ką dar gali nuveikti, kam ir už ką turi padėkoti. Kiekvienam atskirai ir visiems kartu. Baigiantis renginiui bibliotekininkė palinkėjo: „tegul sugrįžta gerumas visiems su dideliu kaupu, tegul negęsta uždegtas gerumu širdžių žiburėlis“.

Dėkojame Danieliui Jakubavičiui už nufilmuotą renginį, kurį galite rasti adresu: http://www.danielius.net/straipsniai/vankiskiu-bibliotekos-gerumo-sventeje-puikios-eiles-ir-nuostabus-koncertas-video

 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Vankiškių filialo vyresn. bibliotekininkė
Dalė Kočiūnė

0 atsakymų

Naujienos